Reglement

Club REGLEMENT Cycling Team De Dam.

Cycling team De Dam is een sportieve vereniging, die de leden de kans geeft om recreatief/ontspannend te gaan fietsen. Om dit allemaal in goede banen te leiden is een reglement zeer belangrijk dit zowel voor uw eigen veiligheid als voor andere leden in de club.

De club wordt bestuurd door de voorzitter, secretaris, penningmeester, PR-man en wegkapitein A, B & C ploeg. Bij de vergaderingen zal de voorzitter alles inleiden en bijsturen indien nodig. De secretaris doet het beheer  van fondsen en administratie. Ook het onderhoud en contact tussen de VWB behoort tot hem. De penningmeester doet de financiële afdeling van de club. De PR verzorgt het contact tussen leden en bestuur, ook de uitstraling van de club (vernieuwing) en eventuele nieuwe leden begeleiden behoort in die categorie.

Artikel A.Ritten

 1. Wetten van het verkeer respecteren. Onder de loep art bis 2.1 wegcode: Fietsers die in een groep rijden van 15 tot 50 personen zijn niet verplicht het fietspad te gebruiken. Ze mogen met twee naast elkaar rijden op de rijbaan. Dit als ze gegroepeerd zijn (en dit ook blijven) en het rechter gedeelte van de rijbaan gebruiken. Indien minder dan 15 fietsers moet men het fietspad gebruiken (tenzij er een volgwagen is). Boetes vallen ten laste van de overtreder en niet van de club! Het dragen van een valhelm is verplicht. Het kan immers gevolgen hebben voor de verzekerde bij een ongeval. We tonen ook respect to andere weggebruikers. We kunnen niet aanvaarden dat hierop inbreuken worden gemaakt.
 2. Na elke helling of kasseistrook op de groep wachten
 3. Obstakels en putten melden aan de groep.
 4. Elk wielerlid mag parcours uitstippelen, dit mag doorgegeven worden aan de A, B en C wegkapitein.
 5. De wegkapiteins zorgen voor een goed verloop van de rit, zodat de groep kan samenblijven.
 6. Start en aankomst dienen te gebeuren aan het lokaal, tenzij anders vermeld op de routeplanning.
 7. Suggesties of opmerkingen kunnen worden gemeld aan het bestuur of aan de wegkapiteins.
 8. Ritten worden altijd gereden in clubkledij behalve voor degenen die in bestelling zijn/ of leden die 16 jaar zijn of jonger.
 9. FIETS PROPER! Verpakkingsmateriaal van o.a. energie bars, gels enz. behoren niet op de weg.
 10. In groep bij minder dan 15 leden, verplicht het fietspad gebruiken, bij ongevallen of calamiteiten kan de club niet verantwoordelijk gesteld worden.

Artikel B.Klassering

 1. Elke zondagsrit, vermeld op de routeplanning, telt mee voor het clubklassement. Wie meehelpt bij de organisatie van de memorial en MTB rit, krijgt een aanwezigheid en het aantal km toegekend.
  Start en aankomst is steeds aan ons clublokaal, tenzij anders vermeld door bestuur .Er wordt steeds in clubkledij gereden. De minimale afstand bedraagt 30km.
  In geval van extreme weersomstandigheden kan het bestuur beslissen om de rit te annuleren. Dit gebeurt in samenspraak door minimaal twee bestuursleden. De leden worden via mail hiervan op de hoogte gebracht nog voor de start van de rit.
 2. Regeling uitbetaling: Tellen mee tijdens periode 01-jan tot 31 dec van het lopend jaar:
  * alle zondagsritten => zie kalender website https://www.cyclingteamdedam.be/kalender/
  * ritten enkel op zaterdag: MTB en WT ritten zomer => zie kalender VWB,VBR, cycling Vlaanderen (http://www.vwb.be/page/view/16/Kalender) en alle ritten in Oost-Vlaanderen georganiseerd door een wielerclub.
  * MTB ritten Winter => zie kalender VWB, cycling Vlaanderen en alle ritten Oost- Vlaanderen
  * alle zondagsritten winter => start eerste zondag na einde seizoen tot laatste zondag voor start nieuw seizoen

  Enkele voorwaarden: in clubkledij, vertrek en aankomst aan clublokaal/ vertrek steeds om 09.30u. Minimale opkomst is niet van toepassing. MTB vertrekt om 9u aan clublokaal.
 3. Uitbetalingen van aangekochte kledij in periode 2024-2027. Opmerking: de kledij wordt enkel uitbetaald bij aansluiting volgend seizoen.
  * vanaf 10 ritten: 15 eur
  * vanaf 15 ritten: 20 euro
  * vanaf 20 ritten :
  – aangesloten in 2024 : € 55,00
  – aangesloten in 2025 : € 73,50
  – aangesloten in 2026 : € 110
  – aangesloten in 2027 : € 220,00

  Extra’s geschonken door de club
  2024 – vanaf 20 ritten : korte koersbroek, waarde € 70,00
  2025 – vanaf 20 ritten : pakket van sponsors
  2026 – vanaf 20 ritten : nog te bepalen
  2027 – vanaf 20 ritten : nog te bepalen

  Opmerking: de extra’s worden enkel maar geschonken door de club bij aansluiting volgend seizoen.
  De inschrijvingsgelden voor de zondag organisaties worden uit de clubkas betaald. Dit geldt enkel tijdens het zomerseizoen.
  Uitbetaling aanwezigheden worden in minderheid gebracht bij inschrijving volgend seizoen.
 4. Iedere zondag vertrekken er twee tot drie groepen.
  A groep : Afstanden tussen 70 en 95 km, zie zondag kalender website
  B groep : richtafstand 70 km, aangepast tempo met tussenstop.
  C groep : richtafstand 50 km, aan een trager tempo met tussenstop
  Vertrek is steeds om 08.30u stipt, tenzij anders vermeld in kalender.

  Men kan op zondagochtend vrij kiezen bij welke groep er gefietst wordt. Keuze door te geven aan iemand van het bestuur. Gelieve 5 minuten voor vertrek uur aanwezig te zijn zodat er op tijd kan vertrokken worden!!! DE aanwezigheden worden doorgegeven aan de verantwoordelijke van het klassement door de wegkapiteins.
 5. Prijzen : deze worden uitgereikt op de nieuwjaarsreceptie.
 6. Clubkampioen:Is persoon met de meeste aanwezigheden op zondag. (tijdens zomerseizoen)

  Bij gelijke stand wordt er een tijdrit gereden om de kampioen aan te duiden. De tijdrit = een bepaalde afstand fietsen tijdens een op voorhand afgesproken tijdslimiet. Wie deze limiet (vb. 20 ‘) het dichtst benadert, is kampioen. Bij gelijke aantal aanwezigheden tussen plaatsen 2 tot 3 wordt deze tijdrit ook gereden.
  (tijdens deze tijdrit zijn hulpmiddelen niet toegelaten, bv. Horloge, gsm, gps, kilometerteller, etc,…)

  De clubkampioen ontvangt een waardevol geschenk/ een trofee en een kortingsbon ( cfr. lidmaatschap VWB) t.w.v. 30 euro.
 7. Plaatsen twee en drie ontvangen een kortingsbon ( cfr. lidmaatschap VWB) van 15€/ en tevens ook een geschenk.
 8. Bij weigering om aan de tijdrit mee te doen, zakt deze één of meerdere plaatsen in het klassement.

Artikel C.Verzekeringen

 1. Schade aan sportmateriaal door een valpartij of aanrijding is voor eigen rekening of via de familiale verzekering van de leden die betrokken zijn bij het schadegeval, maar de schade aan sportmateriaal kan niet worden verhaald op de polis van de VWB. In geval van kwetsuren / ongeval tijdens de clubrit moeten de verzekeringsformulieren binnen een week aan de secretaris overhandigd worden ook de schadebestekken en medische attesten zijn gewenst.
 2. 2Cycling Team De Dam kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen.
 3. Onze verzekering komt tussen bij lichamelijke schade en schade aan derden indien aan de voorwaarden is voldaan. Voor meer info betreft verzekeringen kan je ook terecht bij de VWB http://www.vwb.be/page/view/58/Verzekering
 4. Om ongevallen te vermijden dient elk lid over een goede en veilige rijklare koersfiets/ MTB te beschikken. Een goed onderhouden fiets en herstelmateriaal, reserveband zijn dus een must.

Artikel D. Lidgelden periode 2024 – 2027

Eerste jaar lid – Nieuw lid : € 320,00 : € 70,00 lidgeld + € 250,00 kledij
Tweede jaar lid : € 70,00 lidgeld
Derde jaar lid : € 70,00 lidgeld
Vierde jaar lid: € 70,00 lidgeld

Opmerking :
Elk nieuw lid die zich aansluit binnen de periode 2024 – 2027 betaalt € 320,00.

Artikel E. Kledij

1. Elk nieuw lid krijgt een basispakket bestaande uit 1 korte broek, lange broek, trui korte mouwen, trui lange mouwen en  technical light ( vest zonder mouwen).
2. De kledij is eigendom van de persoon die zich aansluit bij de club na betaling van € 320,00.

Uitzondering :
Jongeren van 16 jaar of jonger zijn niet verplicht om kledij aan te kopen, zij betalen enkel het lidgeld.
Indien geen kledij op voorraad is tijdens het lopende seizoen betaalt het lid enkel het lidgeld.